Algemene Voorwaarden

Met het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en wordt geacht dat men hiervan op de hoogte is.

Delftsblauwesieraden is een onderdeel van Casa-Luca te Lelystad. Als leverancier, wordt hieronder dan ook gesproken over Casa-Luca ipv Delftsblauwesieraden.nl.

Betaling

Betaling via overschrijving/telebankieren of Ideal: Het verschuldigde bedrag dient vooruit te worden betaald door middel van overschrijving op rekening nr.: NL44INGB0005184363 t.n.v. Casa-Luca te Lelystad. BIC: INGBNL2A. o.v.v.: het bestelnummer. Houdt rekening met enkele werkdagen voordat wij het geld op onze rekening hebben ontvangen. Vergeet niet het bestelnummer te vermelden. De bestelling wordt binnen 3-7 werkdagen verzonden. Meestal heeft u de bestelling binnen een week in huis.

Levertijd

Na ontvangst van uw betaling zullen wij uiterlijk binnen 3-7 werkdagen overgaan tot uitlevering van uw geplaatste bestelling. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat bepaalde artikelen (tijdelijk) niet (meer) op voorraad zijn bij onze leverancier. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht. Ook kan de levertijd afwijken door omstandigheden waarop Casa-Luca geen invloed kan uitoefenen. Denk aan: nationale feestdagen, stakingen en vakantieperiodes(van leveranciers)!

Privacy

Alle persoonsgegevens worden slechts in ons klantenbestand opgenomen en alleen gebruikt voor afhandeling en verzending van uw bestelling en voor het verzenden van eventuele nieuwsbrieven en speciale acties.

Persoonsgegevens worden nooit uitgegeven aan derden.

Verzending

Post: Verzending van uw bestelling geschiedt via TNT-post.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden t.a.v. het zoekraken of beschadigen van pakketjes verzonden via TNT-post. Uiteraard worden de artikelen door ons met de uiterste zorg geselecteerd en verpakt. De basiskosten voor verzending via TNT-post zijn € 2,75. Bij artikelen die niet door de brievenbus passen kunt u kiezen voor afhalen of pakketpost.

Rembours: Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, sturen wij het sieraad binnen 5 werkdagen op onder rembours via TNT Post. U betaalt de postbezorger van TNT contant de prijs van het sieraad plus de rembourskosten van € 15,25 die voor eigen rekening zijn.

Track & Trace: U kunt het pakketje aangetekend door ons laten versturen. Deze manier van vervoeren is veiliger maar niet sneller zoals veel mensen denken. De bezorging vindt plaats op werkdagen maandag t/m vrijdag. Uw pakketje wordt geregistreerd door middel van een barcode (makkelijker te traceren). De aangetekende kosten van 7,95 komen dan voor uw rekening. Indien noodzakelijk, zullen wij wel een procedure opstarten voor vermiste pakketten via de TNT Post.Dit is alleen mogelijk bij Track&Trace post.

Buitenland. De verzendkosten voor Europa zijn: van 0-500 gram euro 7,70. Van 500 - 2000 gram euro 12,32. Voor verzendkosten buiten Europa verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen.

Btw en verzendkosten

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten vanaf €2.75 per bestelling.

Kortingen en aanbiedingen

Bij grotere afname gelden de volgende kortingen:
Van € 100,00 - € 250,00 5% korting
Van € 250,00 - € 500,00 7,5% korting
Van € 500,00 - € 1.500,00 10% korting
Van € 1.500,00 - € 5.000,00 15% korting

Deze kortingen zijn vrijblijvend en mogen ten alle tijden worden ingetrokken door Casa-Luca.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt en mogen ten alle tijden worden ingetrokken door Casa-Luca.

Ruilen en Garantie

Ruilen: Casa-Luca biedt de mogelijkheid om artikelen te ruilen of te retourneren. Voorwaarde is echter wel, dat de artikelen binnen 14 dagen in goede staat retour dienen te komen. Bedenk hierbij dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn + de verzendkosten voor het opnieuw versturen. U kunt de artikelen retour zenden in een beschermende verpakking (bijvoorbeeld een "bubbeltjesenvelop"). Bij retourneren van het artikel, ontvangt u het oorspronkelijk betaalde bedrag retour. De kosten van het retourneren zijn wel voor uw rekening.

Garantie: Op al onze artikelen zit 2 maanden garantie. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Casa-Luca.

Wij gaan er vanuit dat men voorzichtig omspringt met onze artikelen. Kijk uit met water, zee, chloor en draag de sieraden niet s’nachts etc. ze worden er niet mooier op. Mocht er toch iets kapot zijn gegaan door slijtage of een ongelukje zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wel helpen wij graag met de reparatie. De reparatie- en verzendkosten komen uiteraard geheel voor eigen rekening. Stuur ons vooraf een e-mailtje om de kosten te overleggen. Op deze manier kunt u nog lang plezier hebben van de sieraden!!

Casa-Luca is niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Casa-Luca. Casa-Luca is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Casa-Luca, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Klachten

Wij raden u aan om de bestelde producten direct na ontvangst te controleren en klachten binnen 8 dagen aan ons te melden.

Wij wijzen u erop dat veel producten handgemaakt zijn en lichte kleur- en maat verschillen kunnen hebben. Wij behouden ons het recht voor om deze producten niet om deze redenen retour te nemen.

Mochten er ondanks onze strenge controle toch nog klachten en of opmerkingen zijn, dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via e-mail: info@delftsblauwesieraden.nl of via telefoonnr.: 06-25427260. Wij zullen dan bekijken of we een passende oplossing kunnen bieden.

Het is mogelijk dat Casa-Luca op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Rechten en plichten
Casa-Luca behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Casa-Luca behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Casa-Luca garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Casa-Luca komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Casa-Luca gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

In geval van overmacht is Casa-Luca niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Delftsblauwesieraden, Casa-Luca en Casa-Luca-Beads staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Flevoland onder inschrijfnummer: 39089404.